BECK Logo

BECK CLIP SYSTEMS jest spółką należącą do BECK Fastener Group, która od ponad 20 lat produkuje w swoim zakładzie w Mauerkirchen w Austrii, aluminiowe klipsy na potrzeby przemysłu spożywczego i opakowaniowego. W 2013 roku, jako dostawca rozwiązań systemowych, BECK Fastener Group poszerzyła gamę swoich produktów o klipsownice manualne i półautomatyczne. Dzięki najnowszej akwizycji, BECK CLIP SYSTEMS stawia kolejny ważny krok rozwojowy w sektorze spożywczym poprzez dodanie i zaadoptowanie do własnego asortymentu produktów firmy MAGA. Nowa oferta obejmie pełen zakres urządzeń - od klipsownic manualnych, poprzez w pełni automatyczne urządzenie do podwójnego klipsowania, kończąc na półautomatycznej kotleciarce KOT (prasie do mięs).

Wkrótce nowa strona WWW
New website will be available soon

Dane kontaktowe /For more information contact us:

maga@maga.poznan.pl
sales@maga.poznan.pl
Telefon/phone: + 48 61 833 50 65
Serwis/service: + 48 503 401 305

BECK Logo2YT Logo
obrazek1

BECK CLIP SYSTEMS is a company belonging to the BECK Fastener Group, which for over 20 years has been producing aluminum clips for the food and packaging industry in its plant in Mauerkirchen, Austria. In 2013, as a supplier of system solutions, BECK Fastener Group expanded its products range for manual and semiautomatic clippers. Thanks to the latest acquisition, BECK CLIP SYSTEMS sets another important development step in the food sector by adding and adopting MAGA's own product range to our own product portfolio. The new offer will cover the whole range of machines - from manual clippers, through a fully automatic double-clipping device, ending with a semi-automatic chopper (meat press).

MAGA Logo